راهنمای گارانتی محصولات همپالاستیک

در این بخش به توضیحاتی در خصوص گارانتی لاستیک های فروشگاه همپالاستیک می پردازیم. گارانتی محصولات ایرانی بر عهده شرکت تولیدکننده است و نمایندگان رسمی تولیدکنندگان در سراسر کشور خدمات مربوط را ارائه می دهند. استفاده از گارانتی محصولات خارجی در صورت تایید کارشناسان فنی شرکت واردکننده و پس از بررسی تایر امکان پذیر است. استفاده غیر‌صحیح تایر مشمول استفاده از گارانتی نخواهند بود. برخی موارد که به ابطال گارانتی منجر می شوند از این قرارند:

 

  • تایرهایی که عمق آج آنها به کمتر از 1.6 میلیمتر رسیده اند.
  • استفاده غیر صحیح از تایر نظیر حرکت با باد کم، پربادی، اضافه بار، نقص سیستم تعلیق خودرو، استفاده از رینگ نامناسب، ضربه به تایر، مجاورت با مواد شیمیایی و خورنده، برخورد با شی خارجی و ....
  • پنچرگیری و یا هر نوع تعمیر در تایر

    توجه داشته باشید که:

  • تایر باید طی 2 یا 3 سال اول حتما مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت مشمول گارانتی نخواهد بود.
  • گارانتی محصولات تنها به شخصی که از فروشگاه خرید را انجام داده است ارائه می شود، شناسایی خریدار برای خدمات گارانتی از طریق شماره ملی و یا شماره تماس ثبت شده در حین خرید می باشد. در صورت دست به دست شدن تایر خریداری شده، فروشگاه تعهدی در ارائه گارانتی به سایر اشخاص نخواهد داشت.

   

 

Hemplastic products warranty guide